Vykdomos veiklos

 

EIT HEALTH

EIT Health – sveikatos inovacijų bendruomenė, apimanti platų partnerių tinklą Europoje ir siekianti spręsti aktualius sveikatos srities iššūkius, burdama aštriausius protus bei pasitelkdama naujų technologijų vystymą.

Lietuvoje EIT Health centro veiklas koordinuoja Kauno technologijos universitetas (KTU) drauge su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU).

 

EIT RAW MATERIALS

EIT Raw Materials – didžiausias žaliavų sektoriaus konsorciumas visame pasaulyje, kuris skatina tvarų Europos medžiagų sektoriaus konkurencingumą ir remia naujų, tvarių technologijų sukūrimą, produktų gyvenimo prailginimą, medžiagų perdirbimą ir ciklinės ekonomikos projektus.

EIT RawMaterials Baltic Hub Lietuvoje atstovauja KTU nuo 2019 metų.

 

ACCESS

Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa siekia skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą pasienio regione, imantis bendrų abipus sienos veiksmų. Programa  prisideda prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.

 

EIT FOOD

EIT Food siekia, kad Europa būtų pasaulinės maisto inovacijų ir gamybos revoliucijos centre.

Per įvairias programas, iniciatyvas ir kitas vykdomas veiklas, centras kuria sinergiją tarp visų maisto srityje veikiančių dalyvių, ir sprendžia globalias problemas, kylančias agro-maisto sektoriuje.

KTU centrą koordinuoja nuo 2018 metų.