INKUBAVIMO PROGRAMA

I etapas

 • Verslo drovės parengimas (Business Canva)
 • Rinkos analizė
 • Marketingo planas
 • Verslo planas
 • Pitch mokymai
 • Intelektinės nuosavybės apsauga
 • Investicijų paieška
 • Projektų valdymas
 • ES ir kitų fondų skiriamų subsidijų pritraukimas

II etapas

 • Minimalus gyvybingas produkto kūrimas (MVP)
 • Pardavimai B2B, B2C, B2G
 • Juridinio vieneto pasirinkimas
 • Marketingo strategija
 • Investicinio pasiūlymo rengimas, komandos (įmonės) finansinis įvertinimas
 • Intelektinės nuosavybės apsauga
 • Prototipo pristatymas investuotojams
 • Investicijų pritraukimas ir investicinės sutarties sudarymas
 • Produkto sertifikavimas
 • ES ir kitų fondų skiriamų subsidijų pritraukimas

III etapas

 • Juridinio vieneto parinkimas ir įsteigimas
 • Įmonės augimo skatinimas
 • Įėjimo į rinką strategija ir rinkodaros planas
 • Produkto pristatymas investuotojams
 • Produkto ar technologijos licencijavimas
 • Investicijų paieška: gamybai, plėtrai, pardavimams
 • Tiekėjų ir klientų paieška, sutarčių pasirašymas
 • Plėtros strategija, eksportas, tarptautiniai pardavimai (teorinis supažindinimas)
 • ES ir kitų fondų skiriamų subsidijų pritraukimas
 

Registracija

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.