KŪRYBINĖ LABORATORIJA

Tvarus augimas ir darni siacialinė-kultūrinė raida

„Debesys“ – nedidelis prietaisas, kuris išplečia meninio pasirodymo ribas į virtualią erdvę. Gestais grįsta naudotojo sąsaja interpretuoja atlikėjo judesius ir verčia juos garsais arba kitais meninės išraiškos priemones kontroliuojančiais signalais (vizualizacijų, garso ar vaizdo efektų intensyvumą ar kitus parametrus).

Prietaisas gali būti pritaikomas šiuolaikiniame teatre, šokyje bei muzikiniame pasirodyme. Nedidelė kaina, scenai pritaikytas mažas bei lengvai paslepiamas korpusas ir lengvai suprantama programinė įranga leidžia kiekvienam režisieriui ar kompozitoriui įgyvendinti netikėčiausius sceninius užmojus.

Šiai dienai jau yra sukurtas veikiantis prototipas. Naudojantis kompiuteriu galima manipuliuoti vaizdais, garsais, dažniais ir jų kiekiais visiškai nevaržant fizikos dėsniams. Tai suteikia galimybes sukurti naujus ir anksčiau nematytus bei negirdėtus spektaklio, performanso ar koncerto elementus. Tačiau pasirodymas nėra vien tik nauji vaizdai ir garsai. Labai svarbu sutelkti pakankamą dėmesį į atlikėjo ryšį su turiniu, kuris šiuo atveju yra virtualioje erdvėje.

Šiuolaikinė kompozicija suteikia naujus išraiškos, suvokimo ir vaizdo/garso konceptualizavimo būdus, kurie yra neatsiejami nuo XXI a. meninio pasirodymo, tačiau šių objektų valdymo galimybės nėra pakankamai išnaudojamos.

Trukmė:
2014