Kilo Health, KTU ir LSMU dalinasi skaitmeninės sveikatos sprendimų kūrimo patirtimi

Svarbiausios | 2022-12-28

Apžvelgiant pastaruosius dešimtmečius, galime išskirti akivaizdžiai reikšmingą ir sparčią technologinę revoliuciją, palietusią bene visas gyvenimo sferas, įskaitant ir visoms visuomenės grupėms aktualią sveikatos priežiūros sritį. Pastarojoje srityje vykstanti skaitmeninė transformacija atnešė puokštę pozityvių pokyčių, kurie leidžia priartinti sveikatos priežiūros paslaugas arčiau pacientų, o drauge kuria ir pozityvesnę paslaugų naudotojo patirtį. Skaitmeninė sveikatos plėtra – viena sudėtinių dalių į pacientą orientuotoje sveikatos priežiūros praktikoje, prie kurios stipriai prisideda EIT Health – Europos inovacijų ir technologijų instituto Sveikatos inovacijų bendruomenė, siekianti stiprinti Europos sveikatos ekosistemas, geresnę piliečių sveikatą bei tvarią sveikatos ekonomiką Europoje. Atsižvelgiant į aktualijas, ekosistemos poreikį ir išsikeltus skaitmenizacijos tikslus, EIT Health drauge su partneriais iš Lietuvos – Kilo Health, Kauno technologijos universitetu (KTU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) parengė DIGIPRO Health internetinių seminarų ciklą, skirtą talentams, studentams, komandoms, startuoliams, profesionalams ir entuziastams, kuriantiems ar norintiems kurti skaitmenines sveikatos inovacijas.

DIGIPRO internetiniai seminarų temos – nuo plačios skaitmeninės sveikatos ekosistemos kūrimosi sampratos iki konkrečių pavyzdžių rinkoje

DIGIPRO internetinių seminarų ciklą sudaro penki video formato pokalbiai su įvairių sričių ekspertais, kurie atskleidžia skaitmeninės sveikatos srities aktualijas – nuo ekosistemos sampratos iki konkrečių skaitmeninės sveikatos sprendimų įrankių ar sprendimų pavyzdžių rinkoje.

„Internetinių seminarų metu, klausytojai turėjo galimybę susipažinti su skaitmeninės sveikatos sritimi iš įvairių perspektyvų: pradedant nuo gydytojų, mokslo tyrėjų iki verslo atstovų. Įdomu ir vertinga susipažinti, kokius iššūkius ir kokias galimybes skaitmeninės sveikatos srityje mato skirtingų interesų grupių asmenys. Ir, svarbu pabrėžti, kad visi jie – tos pačios ekosistemos dalyviai. Manau, kad seminarai gali tapti vertingu įrankiu tiek kuriantiems inovacijas, tiek jomis besinaudojantiems, kadangi turinys atskleidžia labai skirtingus požiūrius ir interesus“,- kalbėjo viena projekto DIGIPRO koordinatorių, EIT Health Lietuva atstovė Neringa Valantinė.

Skaitmeninės sveikatos ekosistemos – sveikatos priežiūros sistemos ateitis

Skaitmeninės sveikatos sistema nėra siaura, tik šioje srityje dirbantiems specialistams aktuali sritis. Tai – platus ir dinamiškas procesas nuo žmogaus kasdienės aplinkos – „protingų“ namų, iki „protingų“ sveikatos priežiūros sistemų, apimantis sveikatos priežiūros institucijas, pacientus, gydytojus, startuolius, dideles, sveikatos priežiūros įrangą gaminančias, įmones, švietimo, nevyriausybinio sektoriaus organizacijas, investuotojus.

Apie svarbiausius skaitmeninės sveikatos ekosistemos kūrimo veiksmus viename iš seminarų kalbėjo KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė, kviestinė mokslininkė Kalifornijos universitete Berklyje dr. Asta Pundzienė. Mokslininkė, kalbėdama apie kuriamas ir diegiamas skaitmeninės sveikatos platformas ir paslaugas, pabrėžė, jog svarbu suprasti, kad sveikatos ekosistema yra skirtinga nuo kitų ekonominių sektorių sistemų, visų pirma todėl, kad žmogaus sveikata ir gerovė yra šios ekosistemos centre. Todėl diegiant skaitmenines sveikatos paslaugas yra būtina atkreipti dėmesį į tris pagrindinius veiksnius: 1) skaitmeninių sveikatos paslaugų verslo modelio orientaciją į socialines, ne tik į finansines naudas; 2) skaitmeninių sveikatos paslaugų moduliarumą, kuris atlieptų skirtingų platformos pusių (tokių kaip pacientų, sveikatos specialistų, sveikatos technologijų įmonių, farmacijos įmonių ir kitų) poreikius; tai yra tinkliniai sprendimai, kurie keičia organizacijos, teikiančios skaitmenines sveikatos paslaugas veiklos pobūdį ir 3) būtinybę sutarti dėl skaitmeninių sveikatos paslaugų ir jų teikimo, technologinių ir teisinio reglamentavimo standartų.

Tam, kad skaitmeninės sveikatos ekosistema sklandžiai veiktų, reikalingas aiškių standartų nusistatymas, leisiantis užtikrinti ne tik kokybišką darbą, tačiau tuo pačiu ir taupyti skiriamus išteklius. Užbaigdama seminarą, A. Pundzienė teigė, jog norint sukurti darnią ir tvarią skaitmeninės sveikatos ekosistemą yra svarbios bendros – tiek valstybės, sveikatos priežiūros institucijų, verslo ir kiekvieno piliečio pastangos.

Skaitmeninė terapija – ne fantastinėje literatūroje aprašytas reiškinys, bet šių dienų realybė

Kilo Health mokslinių tyrimų analitikas, Marius Nakrys pabrėžė, kad skaitmeninė terapija, skaitmeninis gydymas – sveikatos priežiūros ateitis, kuri jau dabar žengia pirmuosius žingsnius ir yra noriai išbandoma pacientų.

„Skaitmeninė terapija yra naujas ir vis dar pirmuosius gyvenimo žingsnius žengiantis gydymo metodas skaitmeninės medicinos srityje. Jis remiasi aukštos kokybės skaitmeninių sistemų, tokių kaip išmanieji telefonai ar specialiai sukurtos diagnostinės, monitorinės ar terapinės programėlės, panaudojimu. Tokios aplikacijos yra nukreiptos lėtinių ligų ar ūminių būklių korekcijai ir naudojamos pasiekti pageidaujamą terapinį efektą, kuris yra svarbus ne tik pacientui, tačiau ir jį prižiūrinčiam sveikatos priežiūros specialistui.“,- viename iš seminarų kalbėjo M. Nakrys.

Kitame seminare, kolegai antrino Kilo Health skaitmeninės sveikatos tyrėjas Šarūnas Valinskas, kuris teigė, jog skaitmeninė sveikata taps dalimi paciento kelionės, dalimi gydymo ir padės pilnai integruoti sveikatos sritį. Š. Valinskas, pabrėžė, jog nors skaitmeninė sveikata ir jos gydymo metodai ir įrankiai ateityje taps visiškai neatsiejama paciento gydymo dalimi, tačiau kelionė link pilnai skaitmenizuotos sveikatos sistemos gali būti lėta, kadangi ši sritis pasižymi įvairiais ribojimais, tad šiandien  dar sunku prognozuoti, kur rinka ar kuriamos technologijos technologija bus po penkerių metų.

Kylantys iššūkiai

Nepaisant reikšmingo skaitmeninės sveikatos indėlio gerinant sveikatos priežiūros paslaugas ir sparčios plėtros, kyla ir daugiau iššūkių, kuriuos Š. Valinskas iliustravo šiais metais Kilo Health Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) atliktu tyrimu. Vartotojų požiūrio į skaitmeninės sveikatos produktus tyrimas atskleidė įdomų paradoksą – pacientai, vartotojai labiau pasitiki sprendimu internete, o ne skaitmeninėje sveikatoje.

„Sveikatos raštingumas – vienas iš galimų šio iššūkio sprendimo būdų, tačiau nemažiau svarbus veiksnys ir inovacijų priėmimui reikalingas – laikas“-, pasakojo Kilo Health skaitmeninės sveikatos tyrėjas Šarūnas Valinskas.

Kviečiame žiūrėti internetinių seminarų seriją

Kviečiame žiūrėti internetinių seminarų seriją Facebook platformoje:

„Tarpdiscipliniškumas – raktas kurti tvarius skaitmeninius sveikatos sprendimus“ su Kilo Health patarėju širdies ir kraujagyslių ligų gydymo klausimais, gydytoju kardiologu Robertu Pranevičiumi.

„Sužaidybinimas skaitmeniniuose sveikatos sprendimuose: kaip žaidimai gali pakeisti vartotojų elgseną“ su Kilo Health mokslinių tyrimų analitiku Mariumi Nakriu.

„Skaitmeninė terapija: kita žingsnis modernioje sveikatos priežiūroje“ su Kilo Health mokslinių tyrimų analitiku Mariumi Nakriu

„Kodėl pasitikime sprendimu internete, bet ne skaitmeninėje sveikatoje?“ su Kilo Health skaitmeninės sveikatos tyrėju Šarūnu Valinsku

„Skaitmeninės sveikatos ekosistemos“ su KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto profesore, kviestine mokslininke Kalifornijos universitete Berklyje dr. Asta Pundziene. Sukurta partnerystėje su DiHECO projektu (Digital Healthcare ECOsystem research and innovation capability building).

DIGIPRO Health internetinių seminarų seriją kartu sukūrė Europos inovacijų ir technologijų instituto žinių ir inovacijų bendruomenės EIT Health centro Lietuvoje atstovai Lietuvos sveikatos mokslų bei Kauno technologijos universitetai bei skaitmeninių sveikatos inovacijų lyderiai Kilo Health.