Išplėsk savo verslo galimybes su EIT RawMaterials!

Svarbiausios | 2022-07-28

Ar tavo startuolis ar įmonė vysto tvarius sprendimus žaliavų išgavimo, panaudojimo ar pernaudojimo sektoriuje? Jei atsakymas yra „taip“, tuomet registruokis į „Booster Call“ programą, kurioje dalyvaujant, pretenduosi į finansinę paramą iki 200 000 eurų bei tiesioginę prieigą prie viso EIT RawMaterials partnerių tinklo!

EIT RawMaterials Booster programa remia startuolius bei mažas ir vidutines įmones, kuriančias inovatyvius produktus ir paslaugas, kurios turi teigiamą proveikį žaliavų sektoriuje ir suteikia naudą tinklo partneriams.

Finansinė parama ir specializuotos paslaugos, kurios bus suteikiamos į programą patekusiems dalyviams, bus ne vienintelė EIT RawMaterials parama – prie paminėtų naudų, startuoliai gaus ir galimybę dalyvauti EIT RawMaterials renginiuose, pasinaudoti tinklo viešaisiais kanalais, didinat savo veiklos matotumą ir žinomumą. Atrinkti dalyviai galės prisijungti prie EIT RawMaterials ekosistemos ir gauti pilnateisių narių naudas.

„Booster Call” programa suteiks paramą startuoliams bei mažos ir vidutinėms įmonės:

  • pagreitinant kuriamos technologijos vystymą ir taip priartinant produktą prie rinkos;
  • paspartindama įėjimą į rinką, skirant finansinę paramą konkrečiam rinkos segmentui ir tikslinei rinkai;
  • padės tinkamai modifikuoti ir adaptuoti naujo produkto savybes, pritaikant jį prie skirtingų rinkų poreikių

Nors programa „Booster Call 2022” yra atvira visus metus, tačiau paraiškų teikimas ir atrankos procesas vyksta tris kartus per metus. Dabar galiojantis kvietimas bus atviras iki rugsėjo 5 d., 2022.

Tematika

Šiandien Europoje gaminama tik dalis reikalingiausių žaliavų, o šį fenomeną galima koreguoti ir keisti, taikant žiedinės ekonomikos metodą ir diegiant inovacijas žaliavų perdirbimo, keitimo tvaresnėmis, apdirbimo, gavybos ir žvalgybos srityse. EIT RawMaterials bendruomenės tikslas yra užtikrinti tvarų žaliavų tiekimą, skatinant inovacijas, švietimą ir verslumą visose Europos pramonės ekosistemose.

Boooster Call remia naujai įsikūrusius verslus, turinčius viziją, jog žaliavų pramonės vystymas taptų pagrindine Europos stiprybe. EIT RawMaterials ieško sprendimų šiose tematinėse srityse:

Žiedinė Ekonomika

Kuriami sprendimai ir verslo modeliai, įgyvendinantys žiedinės ekonomikos idėjas ir principus.

Esminių ir toksinių žaliavų pakeitimas gaminiuose, optimizuojant jų veikimą

Naujos technologijos ar paslaugos, leidžiančios pakeisti arba naudoti mažesnį kritinių ar toksiškų medžiagų kiekį pagrindinėse pramonės šakose

Perdirbimas

Vystomos technologijos ir kiti sprendimai, kurie užtikrina žaliavų tiekimą iš antrinių ar perdirbtų šaltinių

Mineralų išgavimo ir metalurginiai procesai

Mineralų ir metalų apdirbimo bei medžiagų gamybos gerinimo technologijos ir sprendimai

Ateities gavyba/kasyba

Efektyvesnės, atsakingesnės ir tvaresnės modernios kasybos technologijos ir sprendimai

Tyrinėjimas/Mineralinių medžiagų žvalgyba

Technologijos ir sprendimai patobulintam ir naujam mineralų žvalgymui

Šiame „Booster Call 2022” programos etape, EIT RawMaterials ieško įmonių, kurios kurtų verslus šiame tematiniame lauke:

Žaliavos ir žiedienės bendruomenės

Nauji žiedinės ekonomikos verslo modeliai, kurie skatinti pernaudoti, taisyti, pergaminti ir dalytis

Tvarios žaliavos ateities mobilumui

žaliavos, kurios susijusios su elektrifikacijos procesos, tokios kaip – baterijos, kuro elementai, magnetai;

žaliavos, skirtos lengvasvorio dizaino sprendimams, įtraukiant plieną, spalvotųjų metalų lydiniai, kompozitai ir multimineralai

Tvarus atradimas ir tiekimas

pirminių ir antrinių išteklių, užtikrinant ir apsaugant strateginius naudingųjų iškasenų išteklius

Kaip aplikuoti?

Paraiškų teikimo terminas yra 2022 m. rugsėjo 5 d

Žemiau rasite „Booster Call 2022“ taisykles ir sąlygas bei reikalingas užpildyti paraiškos formas, kuriuos galite atsisiųsti.