EIT Jumpstarter 2023

EIT Raw Materials | 2023-03-20

Programa: EIT Jumpstarter

Programa skirta: tyrėjų komandoms, inovatoriams, mokslininkams, magistrantūros, ir doktorantūros studijų studentams vystantiems sveikatos, žemės ūkio ir maisto, išteklių ir žaliavų, tvarios energijos, judumo mieste, gamybos ar Naujojo Europos Bauhauzo (iniciatyva Europos žaliąjį kursą jungianti su mūsų kasdieniu gyvenimu ir gyvenamosiomis erdvėmis) sritis transformuojančias inovatyvias idėjas. Pakanka turėti TIK INOVATYVIĄ IDĖJĄ. Turi būti dar neįkurta įmonė.

Programos galimybės: Programos tikslas – pasitelkiant Silicio slėnio LEAN metodologiją, atrasti ir validuoti idėjos verslo planą – kaip apibrėžti rinkai siūlomą sandorį, pasirinkti rinkos segmentą, suformuoti vertės pasiūlymą klientui, planuoti finansus bei investavimo bei teisiniai pagrindai. Dalyvavimo programoje kelionės ir apgyvendinimo kaštų padengimas ir 10 tūkst. EUR prizas geriausiai idėjai kiekvienoje kategorijoje bei papildomi prizai.

Veiklos vyks:  2023 m. gegužės iki gruodžio mėn.

Veiklų lokacija: online ir gyvai

Aplikuok: iki balandžio 16 d. 23:59 CET https://eitjumpstarter.eu/

Daugiau informacijos: https://eitjumpstarter.eu/

Svarbu – paraiškos vertinamos nuosekliai, todėl pirmieji pateikę paraiškas turi pirmenybę patekti į programą.

Program: EIT Jumpstarter

Program targets: for scientific project teams, innovators, scientists, PhD students or master’s students having disruptive ideas in healthcare, agri-food, raw materials, energy, urban mobility, manufacturing or New European Bauhaus (initiative connecting the European Green Deal to our daily lives and living spaces) thematic fields. It’s enough to HAVE AN IDEA. Must be an unincorporated company.

Opportunities: Program aims to help find and validate the best business model for your innovative idea. Lean start-up methodology from Silicon Valley will be used. You will learn about how to refine your deal, market segmentation, customer value proposition, plan financials, investment and legal basics.

You will receive travel and accommodation support during the program, and the best teams in each category will have the chance to win a €10,000 money prize and additional prizes.

Activities will take place: May-December 2023

Location of activities: Online and in-person

Apply: till 16th April, 23:59 CET https://eitjumpstarter.eu/pre-register-for-eit-jumpstater-2023/

More information: https://eitjumpstarter.eu/

Important – Applications shall be evaluated on a rolling basis. First applicants get priority to get into the program.