Kvietimas teikti paraiškas EIT Health RIS Innovation Call

Svarbiausios | 2021-10-28

Programa skirta: inovatyvioms sveikatos priežiūros partnerystėms – startuoliams ir akademinės / mokslinių tyrimų / sveikatos priežiūros įstaigoms, siekiančioms užbaigti inovacijos koncepcijos įgyvendinamumo (proof of concept) etapą. Kuriamas sprendimas turi prisidėti prie EIT health prioriotetinių sričių (https://eithealth.eu/who-we-are/our-focus-areas/ ).

Partnerystė turi būti sudaryti iš mažiausiai 2 Lietuvoje įsteigtų organizacijų – verslo IR vienos iš akademinės institucijos AR mokslinių tyrimų instituto AR sveikatos priežiūros institucijos. Fiziniai asmenys nėra tinkami dalyvauti programoje.

Vadovaujantis partnerystės partneris turi būti įsteigtas ar turi turėti registruotą atstovybę / filialą NUTS2 Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, Lietuvoje.

Programos galimybės: mokymai (mokymai apima šias temas: inovacijų drobė, prototipų kūrimas, intelektinė nuosavybė, GDPR, verslo plėtros planas, idėjos pristatymas, finansavimas, investavimo strategija, finansavimo galimybės), mentorystės sesijos, iki 75 tūkst. eurų finansavimas. Finansavimo suma vienam partneriui negali viršyti 25 000 EUR. Ši suma gali skirtis priklausomai nuo įmonės kategorijos – maža, vidutinė.

Veiklos vyks: nuo 2022 m. pavasario iki 2022 m. gruodžio.    

Paraiškų teikimas: iki 2021-12-18  17:00 CET (Budapešto laiku) https://eithealth.optimytool.com/en/

Daugiau informacijos: https://eithealth.eu/opportunity/eit-health-ris-innovation-call-2022/    

El. paštu: InnoStars.ris@eithealth.eu

Vebinaras:

RIS Innovation Call 2022 webinar

Laikas: Lapkričio 2, 2021 10:00 AM CET

Temos:

▪ EIT Health ir EIT Health RIS programos pristatymas

▪ EIT Health RIS Innovation Call 2022 pristatymas

▪ Paraiško forma – detalus pristatymas

▪ Patarimai, kaip pateikti sėkmingą paraišką

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87868952996?pwd=Rk9Vbjh0Unorbk5rbW14alNlUndSQT09

#EITHealth #innostars

______

ENG:

Program: EIT Health RIS Innovation Call

Program targets: Innovative healthcare partnerships. The call aims at funding the proof of concept phase of high-quality, strong, balanced projects that target EIT Health’s six Focus Areas (https://eithealth.eu/who-we-are/our-focus-areas/) and will be developed by local actors including both business and academic/research/health care institutions.

At least 2 legal entities’ established in Lithuania collaboration is expected – Business AND Academic Institution OR Research Institute OR Health care Institution. Natural persons are not eligible.

The leader legal entity of the partnership must have an established and registered representation/branch in the NUTS2 North East Region, Lithuania.

Opportunities: trainings (training modules include: Innovations canvas, Prototyping, IPR, GDPR, Business Development Plan, Pitch training, Start-up financing, Investment strategy, Funding opportunities) and mentoring sessions, financing up to 75 thousand euro. The requested funding per partner may not exceed EUR 25.000. This sum may vary depending on the enterprise category – small, medium enterprise.

Activities will take place: Since Spring of 2022, till December of 2022.

Submission of applications: till 18 December 2021, 17:00 CET (Budapest time)  https://eithealth.optimytool.com/en/

More information:

https://eithealth.eu/opportunity/eit-health-ris-innovation-call-2022/

E-mail: InnoStars.ris@eithealth.eu

Info webinar:

RIS Innovation Call 2022 webinar

Time: Nov 2, 2021 10:00 AM CET

Topics:

▪ Introduction of EIT Health and EIT Health RIS Programme

▪ Introduction of the EIT Health RIS Innovation Call 2022

▪ Introduction of the Application form in details

▪ Tips on how to submit a successful proposal

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87868952996?pwd=Rk9Vbjh0Unorbk5rbW14alNlUndSQT09