INNOVATION HACK. Society goes green! hakatonas

Hakatonas
„INNOVATION HACK. SOCIETY GOES GREEN!“ hakatonas vyks 2021 m. lapkričio 19-21 d. mokslo ir inovacijų centre – KTU „Santakos“ slėnis.
Šio 3 dienų hakatono tikslas – ieškoti novatoriškų sprendimų tvarumo ir aplinkosaugos klausimais, padėti spręsti opias visuomenės problemas įgalinant naujausius technologijos sprendimus ir galimybes.
„INNOVATION HACK“ metu bus ieškoma būdų efektyviai naudoti ir perdirbti žaliavas, užtikrinti laukinės gyvūnijos saugumą ir komfortą, mažinti taršą ir efektyviai fiksuoti pažeidėjus, keisti miestų infrastruktūrą siekiant taršos mažinimo ir dar daug kitų sprendimų kurie pasitarnautų žmonijos ekologinio pėdsako mažinime.
Turi idėją kurią norėtum įgyvendinti? Šiam hakatonui iššūkius kviečiame siūlyti ir Jus! Užpildykite tam skirtą formą atsakydami į klausimus apie savo idėją ir galbūt būtent Jūsų pasiūlytas iššūkis bus sprendžiamas hakatono „INNOVATION HACK. SOCIETY GOES GREEN!“ metu.
Hakatone gali dalyvauti komandos nuo 4 iki 6 žmonių, kiekvienas komandos narys turi užpildyti atskirą registracijos formą ir joje įvardinti savo komandos pavadinimą.
Hakatono „INNOVATION HACK. SOCIETY GOES GREEN!“ iššūkiai:
1. Kaip ir kokias žaliavas galėtume panaudoti efektyviau, kad mažėtų toksiškų žaliavų naudojimas?
Ieškomas sprendimas: efektyvus toksiškų žaliavų keitimas netoksiškomis taip siekiant pašalinti toksiškų žaliavų reikalingumą.
2. Kaip panaudoti ir pritaikyti naujas technologijas tam, kad jomis būtų galima užtikrinti valstybės sienos saugumą ir nelegalios veiklos pasienio ruože fiksavimą tvariai, bei mažinant kišimąsi į natūralų pasienio ruožo gyvūnijos gyvenimą (natūralių migracijos takų išsaugojimas, jauniklių saugumas, gyvūnus baidančių/gąsdinančių garsų vengimas)?
Ieškomas sprendimas: įrankis/priemonė, leidžianti užtikrinti pasienio ruožo saugumą ir pažeidimų fiksavimą tvariais būdais užtikrinant pasienio ruožo gyvūnijos saugumą ir komfortą.
3. Kokiomis technologiškai pažangiomis priemonėmis galima užtikrinti aplinkos teršimo mažinimą ir taršos pažeidėjų fiksavimą iš oro?
Ieškomas sprendimas: technologiškai pažangi priemonė padedanti mažinti aplinkos taršą ir galinti fiksuoti pažeidimus nuotoliniu būdu iš oro.
4. Kaip turėtų keistis miestų infrastruktūra bei kokius naujus energijos šaltinius ir (ar) priemones galėtume pradėti naudoti, kad transporto eismas taptų efektyvesnis, o tarša miestuose mažėtų?
Ieškomas sprendimas: miestų infrastruktūros pokyčiai kurie padėtų miestuose transportui judėti efektyviau taip mažinant taršą.
5. Kaip įtraukti daugiau žmonių į atliekų surinkimą bei rūšiavimą ir sėkmingai integruoti technologines naujoves šioje srityje?
Ieškomas sprendimas: Mobilių aplikacijų kūrimas atliekų surinkimo geimifikacijai, SMART funkcijų diegimas į atliekų konteinerius.
6. Iššūkis – PASIŪLYK PATS!
REGISTRUOKIS DALYVAUTI HAKATONE IKI LAPKRIČIO 10 D. :
https://forms.gle/ykohpLh5ohACXzfv7
REGISTRUOK SAVO IDĖJĄ IKI LAPKRIČIO 3 D. :
https://forms.gle/qFvxuukytLJAHtPC8
Dalyvavimui renginyje būtinas galimybių pasas!
Daugiau: https://www.innovationhack.lt/
_________
EN:
We invite you to participate in sustainability hackathon “INNOVATION HACK. Society goes green!” which will take place on 19th through 21st of November 2021 at the science and innovation centre – KTU Santaka valley.
The aim of this 3 day long hackathon is to find new and innovative solutions for sustainability, help solve big environmental problems society faces with the help of newest technologies. During the “INNOVATION HACK” event participants will be researching new ways to use and recycle materials efficiently, help preserve the wildlife, lower the pollution, track and trace the polluters. It will also look into changes that van be made in the infrastructure of the cities in order to lower the vehicle emission and many other solutions that would help reduce humanity’s ecological footprint.
You have an idea that you would like to try and implement? For this hackathon we invite you to put your own ideas forward, register them and maybe it will be chosen to become the final challenge of the “INNOVATION HACK. Society goes green! Hackathon.
Each team in this hackathon should have no less than 4 but not more than 6 members. Each team member should fill out a separate registration form stating the name of the team in the designated place.
“INNOVATION HACK. Society goes green!” challenges:
1. Which raw materials and how we could use more efficiently so that the use of the toxic ones would decrease?
Solution needed: effective replacement of toxic materials to non-toxic whilst reducing the need of toxic usage.
2. How to adapt new and advanced technologies so that it could be used to monitor the safety and tracking of the illegal activities by the country border as well as decreasing the interference of the special equipment and personnel whilst which negatively impacts the natural living conditions of the fauna in the area (conservation of the natural migration routes, safety of the young animals, decreased usage of sounds that scare and interrupt the animals)?
Solution needed: tool/measure that allows to ensure the safety of the country border and tracking of the illegal activities in an sustainable way while ensuring the safety and wellbeing of the natural fauna in the area.
3. What technologically advanced measures can be used to ensure the tracing of the polluters and therefore helping with the environmental pollution issue?
Solution needed: technologically advanced tool which would help to reduce pollution that can capture the polluters from the air while being managed remotely.
4. How the city infrastructure should be changed and what new sources of energy and (or) measures could be used so that the traffic in the cities would become more efficient and would therefore reduce pollution?
Solution needed: the changes in infrastructure of the cities that would ease the traffic and would allow the transport to move more efficiently which would reduce the pollution from vehicle emission.
5. How to attract more people to recycling and successfully integrate new technologies into this field?
Solution needed: development of mobile apps that would add “smart” functionalities for the waste container.
6. Challenge – OFFER YOUR OWN IDEA!
REGISTER TO PARTICIPATE UNTIL 10th OF NOVEMBER:
https://forms.gle/ykohpLh5ohACXzfv7
REGISTER YOUR IDEA UNTIL THE 3rd OF NOVEMBER:
https://forms.gle/qFvxuukytLJAHtPC8
Participants will be required to show Digital COVID Certificate in order to attend the event!
More: https://www.innovationhack.lt/

19 lapkričio d., 2021 - 21 lapkričio d., 2021

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!