InnoStars Awards kvietimas

Renginys

Programa:  InnoStars Awards

Programa skirta: Startuoliams, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, purpurinės įmonėms, kurios turi prototipą ar MVP, tačiau produktai dar nėra rinkoje (nėra pajamų).

Programos galimybės: Galimybė validuoti prototipą ar MVP rinkoje, įgyti žinių bei praplėsti kontaktų tinklą. 25.000 € smart finansavimas Top 20 InnoStars Awards pareiškėjams skirtas kelionės apgyvendinimo, mentorystės ir mokymo išlaidoms. 4000 eurų vertė mentorių koučerių tinklo (Mentoring and Coaching Network (MCN) voučeris 21-35 pozicijomis įvertintiems pareiškėjams.

Aktyvaus senėjimo tematiką atliepiantys projektai, turi galimybę dalyvauti Jungtinių Valstijų nacionalinė medicinos akademijos (nited States National Academy of Medicine (NAM) organizuojamame globaliame inovacijų konkurse „Healthy Longevity Global Grand Challenge“.

Programos pabaigoje 3 geriausios įmonės bus apdovanotos prizais – 1 vieta: 25000 €; 2 vieta: 15 000 €; 3 vieta: 10000 €)

Atranka: Dalyviai į programą bus atrinkti pagal tai, kaip gerai bus aprašytas jų prototipas ar MVP, vertės pasiūlymas, inovatyvumas, potenciali idėjos reikšmė rinkai, vystomos idėjos atitiktis strateginiams EIT Health tikslams, poveikis vietos regionui.

Veiklos vyks:  2022m. birželio-spalio/lapkričio mėn.

Aplikuoti galite: iki 2022-03-27, 16:00 (CET).

Daugiau informacijos: https://eithealth.eu/programmes/innostars-awards/

Tamás Békási tamas.bekasi@eithealth.eu

ProgramInnoStars Awards

Program targets: micro- and small enterprises, spin-offs and start-ups that already have a prototype or minimum viable product but do not yet have a product or service in the market (no income).

Opportunities: Validate your prototype or MVP in the market, enhance your knowledge and extend your professional network. 25.000 € smart money for Top 20 InnoStars Awards applicants to spend on travel and accommodation, individual mentoring and training. Mentoring and Coaching Network (MCN) vouchers for applicants ranked between 21st and 35th with 4.000 € value.

Projects with a focus on active-aging have the opportunity to enter into the Healthy Longevity Global Grand Challenge, a global innovation competition founded by the United States National Academy of Medicine (NAM).

Best 3 companies will be awarded at the pitch event (1st: 25.000 €; 2nd: 15.000 €; 3rd: 10.000 €).

Selection: will be based on how well-defined your prototype or minimum viable product is, your value proposition, the novelty and feasibility of your approach, the potential market and  InnoStars regional impact, team and your fit with EIT Health’s strategic objectives, impact of the opportunity in the local InnoStars Region.

Activities will take place: June-October/November 2022

Submission of applications: till 27-03-2022, 16:00 (CET).

More information: https://eithealth.eu/programmes/innostars-awards/

Tamás Békási tamas.bekasi@eithealth.eu

 

10 vasario d., 2022 - 27 kovo d., 2022

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!