EIT RawMaterials Booster Call 2022

Konkursas

Ar tavo startuolis ar įmonė vysto tvarius sprendimus žaliavų išgavimo, panaudojimo ar pernaudojimo sektoriuje? Jei atsakymas yra „taip“, tuomet registruokis į „Booster Call“ programą, kurioje dalyvaujant, pretenduosi į finansinę paramą iki 200 000 eurų bei tiesioginę prieigą prie viso EIT RawMaterials partnerių tinklo!

EIT RawMaterials Booster programa remia startuolius bei mažas ir vidutines įmones, kuriančias inovatyvius produktus ir paslaugas, kurios turi teigiamą proveikį žaliavų sektoriuje ir suteikia naudą tinklo partneriams.

Finansinė parama ir specializuotos paslaugos, kurios bus suteikiamos į programą patekusiems dalyviams, bus ne vienintelė EIT RawMaterials parama – prie paminėtų naudų, startuoliai gaus ir galimybę dalyvauti EIT RawMaterials renginiuose, pasinaudoti tinklo viešaisiais kanalais, didinat savo veiklos matotumą ir žinomumą. Atrinkti dalyviai galės prisijungti prie EIT RawMaterials ekosistemos ir gauti pilnateisių narių naudas.

„Booster Call” programa suteiks paramą startuoliams bei mažos ir vidutinėms įmonės:

  • pagreitinant kuriamos technologijos vystymą ir taip priartinant produktą prie rinkos;
  • paspartindama įėjimą į rinką, skirant finansinę paramą konkrečiam rinkos segmentui ir tikslinei rinkai;
  • padės tinkamai modifikuoti ir adaptuoti naujo produkto savybes, pritaikant jį prie skirtingų rinkų poreikių

Nors programa „Booster Call 2022” yra atvira visus metus, tačiau paraiškų teikimas ir atrankos procesas vyksta tris kartus per metus. Dabar galiojantis kvietimas bus atviras iki rugsėjo 5 d., 2022.

Tematika

Šiandien Europoje gaminama tik dalis reikalingiausių žaliavų, o šį fenomeną galima koreguoti ir keisti, taikant žiedinės ekonomikos metodą ir diegiant inovacijas žaliavų perdirbimo, keitimo tvaresnėmis, apdirbimo, gavybos ir žvalgybos srityse. EIT RawMaterials bendruomenės tikslas yra užtikrinti tvarų žaliavų tiekimą, skatinant inovacijas, švietimą ir verslumą visose Europos pramonės ekosistemose.

Boooster Call remia naujai įsikūrusius verslus, turinčius viziją, jog žaliavų pramonės vystymas taptų pagrindine Europos stiprybe. EIT RawMaterials ieško sprendimų šiose tematinėse srityse:

Žiedinė Ekonomika

Kuriami sprendimai ir verslo modeliai, įgyvendinantys žiedinės ekonomikos idėjas ir principus.

Esminių ir toksinių žaliavų pakeitimas gaminiuose, optimizuojant jų veikimą

Naujos technologijos ar paslaugos, leidžiančios pakeisti arba naudoti mažesnį kritinių ar toksiškų medžiagų kiekį pagrindinėse pramonės šakose

Perdirbimas

Vystomos technologijos ir kiti sprendimai, kurie užtikrina žaliavų tiekimą iš antrinių ar perdirbtų šaltinių

Mineralų išgavimo ir metalurginiai procesai

Mineralų ir metalų apdirbimo bei medžiagų gamybos gerinimo technologijos ir sprendimai

Ateities gavyba/kasyba

Efektyvesnės, atsakingesnės ir tvaresnės modernios kasybos technologijos ir sprendimai

Tyrinėjimas/Mineralinių medžiagų žvalgyba

Technologijos ir sprendimai patobulintam ir naujam mineralų žvalgymui

Šiame „Booster Call 2022” programos etape, EIT RawMaterials ieško įmonių, kurios kurtų verslus šiame tematiniame lauke:

Žaliavos ir žiedienės bendruomenės

Nauji žiedinės ekonomikos verslo modeliai, kurie skatinti pernaudoti, taisyti, pergaminti ir dalytis

Tvarios žaliavos ateities mobilumui

žaliavos, kurios susijusios su elektrifikacijos procesos, tokios kaip – baterijos, kuro elementai, magnetai;

žaliavos, skirtos lengvasvorio dizaino sprendimams, įtraukiant plieną, spalvotųjų metalų lydiniai, kompozitai ir multimineralai

Tvarus atradimas ir tiekimas

pirminių ir antrinių išteklių, užtikrinant ir apsaugant strateginius naudingųjų iškasenų išteklius

Kaip aplikuoti?

Paraiškų teikimo terminas yra 2022 m. rugsėjo 5 d

Žemiau rasite „Booster Call 2022“ taisykles ir sąlygas bei reikalingas užpildyti paraiškos formas, kuriuos galite atsisiųsti.

_____________________

Does your Start-up or SME offer sustainable solutions for the raw materials sector? Apply to the Booster Call to get financial support of up to EUR 200 000 and access to the EIT RawMaterials partner network to scale up. EIT RawMaterials Booster supports start-ups and SMEs developing innovative products and services that can impact in the raw materials sector or benefit our partners.

Besides funding and customised services, the selected start-ups and SMEs will also join the EIT RawMaterials partner network to participate in our networking events and gain visibility through EIT RawMaterials network channels. Supported start-ups and SMEs may join our network as an associate or full members to benefit from the ecosystem fully.

Booster Call provides established companies with support to:

  • speed up a technology challenge to bring your solution closer to the market
  • accelerate market entry by dedicating financial resources for a specific segment or target market
  • facilitate product portfolio diversification, enabling product adaption or new product features to address a concrete market need

Booster Call 2022 is open throughout the year. For the sake of clarity and to ensure a smooth selection and operational progress of the selected Start-ups and SMEs, we have three cut-off dates for proposal submission. The application deadlines are 8 April, 6 June and 5 September 2022.

Thematic Scope

Minerals, metals and advanced materials are key enablers to achieve the objectives of the European Green Deal. Today, only a fraction of the most relevant raw materials is produced in Europe. This can be changed through a circular economy approach, through innovation in recycling, substitution, processing, mining, and exploration. It is the objective of EIT RawMaterials to secure a sustainable raw materials supply by driving innovation, education, and entrepreneurship across European industrial ecosystems.

Booster Call supports new businesses sharing our vision to develop raw materials into a major strength for Europe.

Circular Economy

Solutions and business models implementing circular economy concepts

Substitution of critical and toxic materials in products and for optimised performance

New technologies or services that make it possible to substitute or use lower quantities of critical or toxic materials in key industries

Recycling

Technologies and solutions for materials supply from secondary sources and recycling

Mineral and metallurgical processes

Technologies and solutions for mineral and metal processing and for improved materials production

Future Mining

Technologies and solutions for more efficient, responsible and sustainable modern mining

Exploration

Technologies and solutions for improved and new mineral exploration

In this Booster Call 2022, EIT RawMaterials seeks companies developing solutions in the thematic scope of three Lighthouses:

RAW MATERIALS AND CIRCULAR SOCIETIES

new circular business models such as reuse, repair, remanufacturing, sharing economy

SUSTAINABLE MATERIALS FOR FUTURE MOBILITY

materials for electrification such as batteries, fuel cells, magnets; materials for lightweight design including steels, non-ferrous alloys, composites, multimaterials

SUSTAINABLE DISCOVERY AND SUPPLY

of primary and secondary resources for securing and processing strategic mineral resources in a sustainable and safe way and with a social license to operate

How to apply

The application deadline is 5 September 2022

Please find below Booster Call 2022 Terms & Conditions and templates for download.

Please follow the link below to apply via an external application platform.

29 liepos d., 2022 - 5 rugsėjo d., 2022

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!